Terug

DISCLAIMER

Een van de technieken beschreven in de handleidingen en video's bevat het uit elkaar halen van de PS3. PS3-Reparatie.nl is niet verantwoordelijk voor schade aan het console of het verliezen van garantie.

PS3-Reparatie.nl, nocht de eigenaar kan aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de handleidingen.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle eigendomsrechten van de teksten, films en foto's op de website en in de handleidingen berusten bij ons. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. U bent het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.